Konferencja prasowa na temat Portu Czystej Energii, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, 27 listopada 2015 r.

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.