Konferencja dot. ZTPO w gdańskim Ratuszu (6 maja 2015)