Jak działa instalacja?

Port Czystej Energii to instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku. Jest to nowoczesna, przyjazna środowisku elektrociepłownia, gdzie w procesie spalania odpadów komunalnych powstawać będzie w wysokosprawnej kogeneracji energia elektryczna i ciepło. W instalacji spalane będą jedynie pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu.

Schemat spalania

1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. Bunkier

Trafiają do niego nienadające się do recyklingu pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Zastosowany w nim system podciśnienia zapobiega emisji nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.

2. Silos reagenta magnezowego

3. Komora paleniskowa

Tutaj podane odpady ulegają spaleniu w temp. 850-1050 stopni Celsjusza i rozpoczyna się proces oczyszczania spalin. Dzięki wtryskowi do komory 25% wody amoniakalnej redukcji ulegają stężenia tlenków wodoru.

4. SNCR

5. Ruszt posuwisto-zwrotny

Miejsce spalania odpadów, w którym odpowiednie ruchy rusztowin zapewniają wymagany poziom wymieszania i wypalenia odpadów. Do procesu spalania niezbędne jest powietrze. Od spodu rusztu podawane jest powietrze pierwotne, a nad rusztem powietrze wtórne.

6. Kocioł parowy czterociągowy

Tu odbywa się odzysk energii. Ciepło ze spalin wykorzystywane jest do produkcji pary, która później trafia do turbiny napędzającej generator energii. W kotle odbywa się również pierwszy etap redukcji kwaśnych zanieczyszczeń. Dzięki dozowaniu reagenta wapniowo-magnezowego zredukowane zostają stężenia takich substancji jak tlenek siarki, chlorowodór i fluorowodór.

7. Turbina parowa i generator

Silnik wykorzystujący energię cieplną pary wodnej do napędu generatora elektrycznego.

8. Zbiornik mleczka wapiennego

9. Silos popiołów lotnych

Zbiornik na pyły kotłowe i popioły lotne pozostałe po procesie spalania.

10. Absorber rozpyłowy

11. Reaktor suchy

12. Silos odpadów z oczyszczania spalin

Zbiornik na pyły i produkty reakcji procesów oczyszczania spalin wychwycone przez filtr workowy.

13. Filtr workowy

14. SCR

15. Układ skraplania spalin

16. Komin

Odpowiada za odprowadzenie oczyszczonych spalin do atmosfery na określoną wysokość, by zapewnić ich optymalne rozproszenie w atmosferze. Zainstalowany w nim system monitoringu spalin kontroluje śladowe ilości substancji z niego emitowanych, a wynik monitoringu jest powszechnie dostępny.

Do czego służy bunkier oraz jak działa ruszt i kocioł w Porcie Czystej Energii?

 

Jak powstaje energia elektryczna i cieplna w Porcie Czystej Energii? Tak działa turbozespół:

 

 

Jak działa układ oczyszczania spalin w Porcie Czystej Energii?