Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 01.06.2016 r.)

 

W dniach 16-20 maja 2016 roku odbyła się druga tura dialogu konkurencyjnego na zadanie pn.: Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej na potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.

W kolejnych dniach prowadzono negocjacje z:

1.     DALVEO Poznań Sp. z o.o.

2.     SITA Bałtycka Energia Sp. z o.o.

3.     Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A. 

4.     ITPOK Gdańsk sp. z o.o. zsiedzibą we Wrocławiu

5.     ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem drugiej tury dialogu konkurencyjnego były konkretne zapisy projektu umowy PPP przygotowanej przez Zamawiającego i uwzględniającej uwagi od wykonawcówzgłoszone po pierwszej turze negocjacji. Jednocześnie przeanalizowano uwagi do dokumentów dotyczących sposobu gwarancji strumienia odpadów do planowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.

Kolejna runda spotkań w ramach dialogu, w trakcie której strony będą kontynuować pracę nad projektem umowy PPP, wstępnie zaplanowana jest na koniec lipca br.