Archiwum wiadomości

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Jasień

Pracownicy Zakładu Utylizacyjnego rozmawiali z mieszkańcami dzielnicy Jasień przy okazji oficjalnego spotkania z Prezydentem Miasta. Przez 2 godziny wszyscy zainteresowani mogli porozmawiać m.in. o planach Zakładu, w tym o przygotowywanej budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
 

Punkt informacyjny Zakładu Utylizacyjnego stanął w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 na Jasieniu w ramach obywatelskiego cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Łącznie na spotkanie z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem i przedstawicielami magistratu przybyło ok. 150 mieszkańców, dla których była to okazja do omówienia najważniejszych spraw dzielnicy.

Po prelekcji prezydenta, ZU zaprezentował mieszkańcom główne założenia rozpoczętego niedawno Programu Społecznego „Aktywne Sąsiedztwo”, który obejmuje współpracę z lokalnymi społecznościami Ujeściska-Łostowic i Jasienia oraz graniczących z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy). Jest to bezpośrednie otoczenie planowanej inwestycji – spalarni odpadów.

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.