Archiwum wiadomości

Spotkanie z radnymi i władzami Gdańska

Zakład Utylizacyjny zorganizował spotkanie informacyjne dla miejskich radnych dot. projektu budowy spalarni odpadów.

Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie, co potwierdza obecność 11 radnych, w tym Przewodniczących obu klubów oraz Przewodniczącego Rady Miasta. W dyskusji udział wzięli również Zastępcy Prezydenta Gdańska Piotr Grzelak i Andrzej Bojanowski oraz Sekretarz Miasta Danuta Janczarek.

Stan realizacji projektu oraz jego najważniejsze założenia z naciskiem na aspekty samorządowe i ekonomiczne przedłożył pełnomocnik ds. realizacji inwestycji Sławomir Kiszkurno. Podczas spotkania dyskutowane były m.in. tematy zagospodarowania żużli i popiołów pozostałych po procesie spalania czy też wpływu inwestycji na opłaty ponoszone przez mieszkańców.

 

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.