Archiwum wiadomości

Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych

W dniu 31.03.2011 r. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”. Wraz z wnioskiem złożono studium wykonalności projektu dla regionalnego zakładu termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych. 

W projekcie przewidziano budowę instalacji spalającej rocznie 250 000 t wysokoenergetycznej  frakcji odpadów komunalnych pochodzących z woj. pomorskiego. Przyjęto technologię spalania w dwóch kotłach rusztowych z głębokim oczyszczaniem spalin w instalacjach z zastosowaniem tzw. metody półsuchej. Ciepło wykorzystane będzie do ogrzewania miasta a część produkowanej energii elektrycznej sprzedawana będzie do systemu elektroenergetycznego. Zastosowane będą rozwiązania wg. najlepszej dostępnej technologii (BAT) spełniające najostrzejsze standardy ograniczenia emisji do środowiska.