Archiwum wiadomości

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym ustalenie istotnych warunków i udzielenie zamówienia publicznego

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (zwany dalej Zapraszającym) informuje, że  prowadzi obecnie dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku (ZTPO). 

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być firmy doradcze z referencjami potwierdzającymi uczestniczenie w analogicznych projektach, firmy budowlane z referencjami wskazującymi na wybudowanie zakładu/zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych i firmy będące inwestorami i/lub operatorami funkcjonujących tego typu zakładów.   

Celem dialogu jest uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego. W toku dialogu technicznego Zapraszający będzie oczekiwał m.in. przedstawienia przykładów instalacji referencyjnych o zbliżonych parametrach technicznych a także doświadczeń uczestnika dialogu technicznego przy projektach realizowanych w partnerstwie publiczno – prywatnym.