Archiwum wiadomości

Podpisanie umowy dotyczącej prac przygotowawczych do budowy spalarni odpadów

W dniu 16.11.2012, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, pięć zakładów zagospodarowania odpadów z terenu województwa pomorskiego zawarło Umowę o współpracy. 

Sygnatariuszami i partnerami w przedmiotowej umowie są:

  • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibąw Gdańsku, jako „Partner Wiodący”

  • Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach, 

  • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, 

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.z siedzibą w Słupsku, 

  • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Umowa wiąże wymienione zakłady zagospodarowania odpadów i określa zasady oraz warunkiwspół pracy w fazie przedinwestycyjnej, mające na celu przygotowanie niezbędnych dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór doradcy prawnego, technicznego i finansowo - ekonomicznego.

Przy udziale doradcy przeprowadzone zostaną niezbędne badania i analizy oraz będzie przygotowane i przeprowadzone postępowanie, zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno - prywatnym, mające na celu wybór partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował zakład termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku przez okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.