Archiwum wiadomości

Rozpoczęcie prac objętych kontraktem na budowę ZTPO

W dniu 7 maja podpisano umowę na projektowanie, budowę i eksploatację ZTPO w Gdańsku z konsorcjum firm: Astaldi, Termomeccanica Ecologia i TIRU. Pierwszym, aktualnie realizowanym etapem przedsięwzięcia  są prace projektowe, które będą trwały do przyszłego roku i zakończą się uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawca przystąpił już do badania nośności gruntu w miejscu inwestycji i opracowania Koncepcji Architektoniczno-Technologicznej dla instalacji, która obejmie przewidziane do zastosowania rozwiązania technologiczne oraz architektoniczne i zostanie wykorzystana do sporządzenia projektu budowlanego.