Archiwum wiadomości

Zakończeniu dialogu technicznego

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. informuje iż wobec uzyskania przez zespół projektowy szeregu informacji, które w istotny sposób pozwoliły poszerzyć i zaktualizować naszą wiedzę, która wykorzystana zostanie na etapie przygotowawczym projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku,  zespół realizujący projekt pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” postanowił z dniem 19.02.2013 r. zakończyć etap rozmów i spotkań w ramach ogłoszonego w dniu 27 września 2012 r. dialogu technicznego. 

Celem dialogu było zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy zespołu w zakresie różnych uwarunkowań oraz praktyk stosowanych w Europie i na świecie przy realizacji podobnych inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do realizacji celu wykorzystano spotkania i rozmowy z prywatnymi firmami operatorskimi, z wykonawcami i projektantami tego typu przedsięwzięć oraz z firmami doradczymi, które uczestniczyły w podobnych projektach budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów, realizowanych w Europie i na świecie na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Następne działania, mające na celu wybór partnera prywatnego, prowadzone będą w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Planujemy w najbliższym czasie  ogłoszenie postępowania na wybór doradcy prawnego, technicznego i ekonomiczno - finansowego oraz kontynuowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informujemy, iż zarówno firmy uczestniczące, jak też nieuczestniczące w dotychczasowych rozmowach będą mogły na równych prawach przystąpić do następnych faz realizacji w/w. projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom i osobom, które zaangażowały się we współpracę z nami na tym etapie realizacji projektu.