Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 22.01.2018 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem postępowania pn. „System gospodarki Odpadami dla metropolii trójmiejskiej” sygn. akt. 29/DK/2014.

 W dniu 16.01.2018r. Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił wyrok w przedmiocie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, wydany w październiku ubiegłego roku dla prowadzonego postępowania (KIO sygn. akt 1968/17). Wyrok SO w Gdańsku potwierdził skuteczność wyboru wykonawcy dokonanego przez ZU we 09.2017r. Wykonawcą kontraktu będzie włosko-francuskie konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru.

Jednocześnie w dniu 16.01.2018r. NFOŚiGW poinformował nas o spełnieniu przez złożony wniosek o dofinansowanie projektu wszystkich kryteriów oceny merytorycznej II stopnia, co z kolei umożliwia podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu, a następnie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.