Filmy

Poznaj założenia dla projektu budowy regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku (luty 2016 r.)

Studio przedkonferencyjne – wywiady przy okazji konferencji samorządowej dot. budowy spalarni odpadów w Gdańsku (12.02.2016 r.)

Konferencja samorządowa dot. budowy regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku – 12 lutego 2016 r.

Relacja z wyjazdu studyjnego interesariuszy PCE do spalarni odpadów w Großräschen oraz Poznaniu (październik 2015 r.).

Zapis spotkania informacyjnego dot. budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku (12.06.2014 r.)

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.