Archiwum wiadomości

26/10/2015
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem postępowania w trybie...
25/05/2015
Informacja o stanie postępowania o zamówienie publiczne, w trybie dialogu...
16/01/2015
Informacja o stanie postępowania o zamówienie publiczne, w trybie dialogu...

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.