Archiwum wiadomości

16/09/2010
W dniu 16 września 2010 złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.