Archiwum wiadomości

15/02/2009
W dniu 15. lutego 2009.roku w Gdańsku pomiędzy Zakładem Utylizacyjnym a...

logotypes logotypes logotypes

Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.