Dyżur w punkcie inf. - Ujeścisko (04 listopada 2015)