Dialog konkurencyjny na budowę PCE – spotkania oraz wizytacje w zakładach (styczeń 2016 r.)