Analiza lokalizacji

Dokonując wyboru lokalizacji pod planowaną inwestycję, posłużono się analizą aspektów, które dotyczyły m.in. dostępności komunikacyjnej, oddziaływania na środowisko, bliskości infrastruktury w tym zakładów utylizacji, które staną się dostawcami paliwa do spalarni oraz dostępności elektrowni.

W analizie wielokryterialnej wzięto pod uwagę tereny:

  • ZU Szadółki

  • GPEC Szadółki

  • „Eko- dolina” w Łężycach

  • Oczyszczalnia ścieków „Wschód”

  • EC3 Gdynia

  • EC2 Gdańsk

Do porównania wykorzystano kilka metod rankingu: technologiczną, ekonomiczną, środowiskową i ekspercką. Poniższa tabela przedstawia rozkład ocen: 

Szczegółowa Analiza wielokryterialna

Na drodze wielu badań i doświadczeń ustalono, że najdogodniejszą dla realizacji projektu lokalizacją będzie teren przy ZU Szadółki. Centralne położenie względem pozostałych producentów frakcji energetycznej oraz dobre warunki komunikacyjne przeważyły o słuszności wybudowania Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w tej okolicy.